Lớp 12AoLTV 96-99

Danh sách lớp

» http://12aoltv.online.fr/List/

Mọi người có thể tự ý thay đổi thông tin về mình, vì không cần mật khẩu để đăng nhập nên bất cứ ai cũng có thể cập nhật thông tin về bất cứ ai trong lớp nếu mình biết.

Album ảnh

» http://12aoltv.online.fr/Album/

Xin mọi người ai có ảnh hãy cùng đóng góp. Để gửi ảnh, chỉ cần vào album, đăng nhập với login 12AoLTV và pass 12AoLTV, rồi ấn vào link Sửa thư mục ở trên đầu album. Do mật khẩu để công khai nên không ai có quyền xoá hoặc thay đổi ảnh, trong trường hợp upload nhầm, Kiên hoặc Việt Phương sẽ có trách nhiệm chỉnh lại.

Forum

» http://12aoltv.online.fr/forum/

Đây! Bà con tha hồ vào mà tán phét hoặc thanh toán ân oán giang hồ ở trên này mà không sợ làm phiền đến những người khác.

Group's mailing list

» Site: http://groups.yahoo.com/group/12aoltv/
» Địa chỉ group mail: 12AoLTV@yahoogroups.com

Mọi người ơi hãy tham gia vào đây đê cho xôm một chút nào, nhưng chỉ nên bàn luận những chuyện nghiêm túc hoặc gửi những thông tin liên quan tới tất cả mọi người thôi nhé.

Liên hệ

Vì bất cứ vấn đề gì liên quan, bạn có thể liên hệ với Kiên hoặc Việt Phương.